+31 (0)493 - 47 31 52 | 06 - 114 31 934 info@ceelanbewindvoering.nl

Bewindvoering

Home / Bewindvoering


Bewindvoering (beschermingsbewind meerderjarigen)

Is iemand vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen, dan kan beschermingsbewind worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van betrokkene. Goederen zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of een uitkering, het bezit van een huis, een toekomstige erfenis. Beschermingsbewind houdt in dat een andere persoon of organisatie de goederen beheert die onder bewind zijn gesteld ofwel de financiële belangen behartigt die hiermee zijn gemoeid. De klant kan de kantonrechter vragen de bewindvoering in handen te leggen van een gezins-/familielid of kennis.

Vaak is het echter wenselijk om dit bij een onafhankelijke, professionele organisatie onder te brengen, die bij voorkeur is aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders. De relatie met gezins- en familieleden en/of kennissen kan zo niet verstoord raken bij eventuele onenigheid over het bewind. Voor een naaste kan het bovendien lastig zijn om een dergelijk formele taak te combineren met de andere rol. Mede op basis van de wensen van de klant bepaalt de kantonrechter wie de bewindvoerder wordt.

Ceelan Bewindvoering is een onafhankelijke, professionele organisatie die is aangesloten bij branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders Horus. Dit lidmaatschap geeft ons een kwaliteitskeurmerk en zorgt voor controle op kwaliteit en continuïteit. Het Horus-lid dient in de uitoefening van haar/zijn beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode. Voor meer informatie over Horus kunt u kijken op www.horus.nl

Bij bewindvoering zorgen wij ervoor dat alle goederen die onder bewind worden gesteld goed worden beheerd. De klant mag formeel zelf niet meer beslissen over deze goederen, maar we houden wel zo veel mogelijk rekening met zijn wensen.
Afhankelijk van de situatie van de klant kunt u het volgende van ons verwachten:

Tot de normale werkzaamheden behoren:

 • Openen van een beheerrekening (en eventueel een leefgeldrekening).
 • Ervoor zorgdragen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen en controleren dat dit niet beneden de Beslagvrije Voet komt.
 • Het maken van een budgetplan (overzicht inkomsten en uitgaven).
 • Het betalen van vaste lasten en leefgeld (bij voldoende inkomsten).
 • Belastingaangifte box 1.
 • Controleren of er aanspraak gemaakt kan worden op toeslagen zoals huur- zorgtoeslag en langdurigheidstoeslag.
 • Aanvragen kwijtscheldingen Gemeentelijke en Waterschap heffingen.
 • Aanvragen bijzondere bijstand.
 • Inventariseren van eventuele schulden.
 • Indien mogelijk het treffen van betalingsregelingen.
 • Afsluiten verzekeringen.
 • Declaratie ziektekosten.
 • Spreekuurcontact met klanten, zijn familie en flankeren hulp en dienstverleners binnen redelijke grenzen (overmatig grenzeloos contact van de klant kan na toestemming van de rechtbank extra in rekening gebracht worden).
 • In beperkte mate de zitting kantonrechter bezoeken.
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording.

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

 • Problematische schuldsanering.
 • Belastingaangifte doen en indienen voor box 2 en box 3.
 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschappen.
 • Ontruiming van de woning/verhuizing.
 • Frequent naar zitting kantonrechter.
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling.
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling.
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten.
Neem contact op

Vul uw gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.