+31 (0)493 - 47 31 52 | 06 - 114 31 934 info@ceelanbewindvoering.nl

Starten van het bewind

Home / Starten van het bewind

Zodra de bewindvoerder de beschikking ook heeft ontvangen van de rechtbank wordt door de bewindvoerder een nieuwe bankrekening(beheerrekening) geopend bij een bank (ING en/of Rabobank). U krijgt hiervan geen pasje en u kunt van deze bankrekening geen geld afhalen. Indien noodzakelijk wordt er door de bewindvoerder ook een nieuwe leefgeldrekening geopend, bekeken wordt altijd of uw eigen bestaande betaalrekening als leefgeldrekening gebruikt kan worden. U kunt dan uw eigen pasje met pincode behouden. Een spaarrekening wordt in overleg met de cliënt geopend indien er in het budgetplan ruimte is om te sparen. De spaarrekening is alleen voor de bewindvoerder toegankelijk.

Al uw inkomen dient naar de beheerrekening overgemaakt te worden, bijvoorbeeld salaris, uitkering, vakantiegeld, alimentatie, kinderbijslag, voorlopige teruggaven van de belastingdienst, toeslagen van de belastingdienst, teruggave van het energiebedrijf etc. Nadat de onderbewindstelling is uitgesproken stelt de bewindvoerder op basis van het budgetplan, de belastingdienst, de bank en uw werkgever dan wel uw uitkeringsinstantie op de hoogte van de onderbewindstelling. In deze brief staat uw nieuwe postadres en het rekeningnummer van de beheerrekening vermeld. De instanties dienen het inkomen naar de beheerrekening te storten en de post naar het postadres te sturen.

Met als uitgangspunt het concept budgetplan worden alle instanties aan wie de vaste lasten worden betaald door de bewindvoerder in kennis gesteld van de onderbewindstelling en gevraagd naar de actuele betaalgegevens. De instanties worden ook geïnformeerd over de te volgen betaalprocedure van de facturen als gevolg van de onderbewindstelling. Alle instanties ontvangen van de bewindvoerder de postadreswijziging zodat alle rekeningen en overige financiële post rechtstreeks naar de bewindvoerder gestuurd kunnen worden.
Nadat de onderbewindstelling is uitgesproken stelt de bewindvoerder indien er sprake is van schulden de bekende schuldeisers op de hoogte van de onderbewindstelling. Ook schuldeisers ontvangen van de bewindvoerder een postadreswijziging zodat financiële post rechtstreeks naar de bewindvoerder gestuurd kan worden.

Op u rust de verplichting alle financiële post die u toch nog ontvangt, direct door te sturen naar de bewindvoerder. Facturen die u ontvangt via e-mail kunt u doormailen naar het e-mailadres van Ceelan Bewindvoering onder vermelding van uw naam en adresgegevens. U kunt deze post ook thuis uitprinten en opsturen naar het postadres van Ceelan Bewindvoering. Alleen post die met de financiën te maken heeft wordt rechtstreeks naar de bewindvoerder gestuurd, zoals bankafschriften, loonstroken, jaaropgaven, rekeningen en correspondentie van schuldeisers en deurwaarders. Persoonlijke post ontvangt u zelf tenzij u valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Op basis van de actuele betaalgegevens van de instanties wordt het budgetplan geactualiseerd. Doel van het budgetplan is een stabiele sluitende begroting (inclusief budget voor leefgeld en eventueel sparen). Indien een stabiele sluitende begroting niet haalbaar is, beslist de bewindvoerder welke vaste lasten niet betaald worden. (Indien het budget niet toereikend is kan ook de hoogte van het leefgeld en/of het spaargeld hierop aangepast worden.)

Prioriteit bij betaling van vaste lasten heeft altijd de huur/hypotheek, gas, water en elektra, zorgverzekering en W.A. verzekering.

Indien er inkomsten en/of vaste lasten wijzigen heeft dit altijd invloed op het budgetplan, dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van het leef- en eventueel spaargeld.

Zodra het 1e inkomen binnen is, begint de bewindvoerder met het betalen van het leefgeld op uw leefgeldrekening. U wordt hiervan telefonisch door de bewindvoerder op de hoogte gebracht.

Richtlijn hiervoor:

  • € 40,00 per week voor een alleenstaande
  • € 60,00 per week voor een echtpaar zonder kinderen
  • € 40,00 per week + € 10,00 per week per kind voor een alleenstaande ouder met 1 of meerdere kinderen
  • € 60,00 per week + € 10,00 per week per kind voor een echtpaar met 1 of meerdere kinderen
  • € 25,00 per week voor een zakgeld regeling bij een verblijf in een instelling

Het budgetplan wordt als uitgangspunt genomen voor de bepaling van de hoogte van het leefgeld.

Indien er geen sprake is van schulden wordt in overleg met de bewindvoerder het leefgeld bedrag bepaald, mits het budgetplan dit toelaat.

Neem contact op

Vul uw gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.